Jak wygląda pierwsza wizyta w Medicapless?

Przed wizytą

COVID-19

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, przed zabiegiem stomatologicznym, pacjent koniecznie powinien przepłukać jamę ustną środkiem antyseptycznym w rozworze ciepłej wody – powyżej 27oC. Wskazane jest, by roztwór, którym pacjent przepłucze jamę ustną zawierał środki utleniające, ponieważ SARS-CoV-2 jest na nie podatny.

Ze względu na zdrowie pacjentów, gabinety dentystyczne nie mogą dopuścić do pracy personelu, który w przeciągu ostatnich 14 dni wrócił do Polski, z kraju, w którym występuje nowy koronawirus lub był narażony na kontakt z osobą potencjalnie chorą. 

Przed leczeniem prosimy Pacjentów również o wypełnienie na miejscu ankiety i dokumentów wymienionych poniżej, ponieważ ma to istotne znaczenie dla zdrowia całego personelu oraz pośrednio – wszystkich pacjentów właśnie.

1.
Wypełnienie niezbędnych dokumentów

Przed spotkaniem z lekarzem każdy pacjent zostanie poproszony w recepcji o wypełnienie ankiety w której pytamy o  stan zdrowia, alergie, oczekiwania – pozwoli nam to komfortowo i bezpiecznie przeprowadzić pacjenta przez proces leczenia

2.
Wstępne badanie przez lekarza

Wstępne badanie przeprowadzone przez lekarza w gabinecie pozwoli poznać oczekiwania i problemy z jakim zgłasza się pacjent

3.
Diagnostyka i badania

W kolejnym etapie mając na uwadze kompleksowość usług oraz dokładną diagnostykę rekomendujemy wykonanie rtg panoramicznego, dzięki któremu lekarz będzie miał pełniejszy obraz stanu uzębienia

4.
Rozpoczynamy leczenie

Plan leczenia z podaniem kosztów i terminów wizyt
– zależny od oczekiwań pacjenta

Odważ się uśmiechać